Úvod

Farma se nachází na Rýmařovsku v podhůří Jeseníků, rozkládá se na katastrálním uzemí Břidličné, Vajglova, Albrechtic u Rýmařova a Rýžoviště. Farma hospodaří s výměrou cca 800 ha trvalých travních porostů a 80 ha orné půdy v nadmořské výšce 550 až 700 m.n.m.

Farma se zaměřuje na chov skotu BTPM. Na orné půdě pěstujeme převážně obiloviny a luskoviny. V současné době má farma základní stádo převážně simentálského skotu, včetně plemenných jalovic a hospodaří pastevním systémem chovu. Hlavním produktem farmy je zástavový skot vhodný k výkrmu nebo dalšímu chovu, prodej obilovin a přebytky pícninářské produkce sena a senáže.

 

Farma je certifikována jako ekologická farma u společnosti Biokont-Česká republika.


Aktuality