Rostlinná výroba

Farma obhospodařuje extenzivní louky a pastviny. Každoročně vyrábíme senáž ve vacích z mladé luční píce a seno. Přebytky pícninářské produkce jsou určeny k prodeji.

Farma od roku 2016 hospodaří i na orné půdě. Prozatím jsou hlavními produkty obiloviny. V budoucnu chceme pokračovat pěstováním luskovin a ostatních plodin, které se produkují v ekologickém zemědělství, jako například pohanka, hrách peluška, pšenice tvrdá, pšenice špalda, oves a tritikale.